Virkade figurer från sagor

Virkbeskrivningar på ett antal figurer från olika  traditionella sagor.